"Un equip multiprojecte i pluridisciplinar"
Espuga + Planes
Equip d'arquitectes i enginyers a Andorra

Pere Espuga Sorribes i Josep Maria Planes Obiols creen Engitec l'any 1987 i des d'aleshores han incorporat a l'estudi professionals especialitzats en diferents àrees de treball relacionades amb l'arquitectura i l'enginyeria.

Pere Espuga és arquitecte i dirigeix el departament d'Arquitectura.
Josep M. Planes és enginyer i dirigeix el departament d'Obra Civil, Edificacions i Treballs Públics.

Laura Solanas (1981)
Tècnica Planificació i Pressupost
Formació acadèmica
- Arquitectura Tècnica i Edificació, cursada a l’Escola Politècnica Superior de la Edificació de Barcelona. UPC (2007)


Formació complementària
- Idiomes: Català, Castellà, Francès i Anglès.

- Curs Rehabilitació Integral d’Edificis Impartit per al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.

- Curs sobre criteris per a la rehabilitació de l’envolvent tèrmica dels edificis existents a Barcelona. Realitzat per Escola Sert COAC.

- Curs de Planificació i Control de Projectes amb Microsoft Project. Realitzat al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.

- Sessió Tècnica sobre les Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Realitzada al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.

- Curs sobre lesions en els edificis. Promoguda per l’Institut del Paisatge Urbà de Barcelona. Realitzat al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.
Experiència professional
- Actualment treballo a ENGITEC, SA, des del 25 de febrer del 2019.
Projectes destacats
Planificació i Pressupost de projectes i direccions d’obres d'arquitectura i enginyeria realitzats fins a la data.