serveis empresa premis
"Una organització
oberta al món"

Empresa: arquitectura i enginyeria a Andorra

Engitec, empresa de serveis d'arquitectura i enginyeria a Andorra
El despatx ENGITEC, fou autoritzat a exercir la seva activitat professional l'any 1.987.
És un despatx d'Enginyeria i d'Arquitectura que situa els seus sectors d'activitats en el camp de l'enginyeria civil, l'arquitectura i l'urbanisme, l'enginyeria d'instal·lacions i serveis.

Certificats de Qualitat en arquitectura i enginyeria

ENGITEC disposa dels Certificats de Qualitat AINI 9001 de Sistema de Qualitat de l'organització, AINI 14001 de Gestió ambiental de l'organització i AINI OHSAS de Prevencio de Riscos Laborals, per asegurar el requisits ISO en els àmbits de la seva activitat professional en el disseny i execució d'Estudis relacionats amb arquitectura, urbanisme, edificació, enginyeria civil, enginyeria industrial i telecomunicacions, taxacions i valoracions, i direccions d'obra.
Serveis

Arquitectura

- Habitatge unifamiliar
- Habitatge plurifamiliar
- Equipaments i oficines
- Edificis institucionals
- Sostenibilitat

Enginyeria civil

- Infraestructures
- Xarxes de sanejament
- Estructures d'edificació i obra civil
- Geologia i geotècnia
- Túnels
- Medi ambient

Enginyeria d'instal·lacions

- Fluids
- Gas
- Electricitat
- Climatització
- Telecomunicacions
- Energia de generació i renovables
- Contra incendis i seguretat

Urbanisme i Planejament

- Plans generals d'ordenació
- Plans parcials
- Estudis de detall. Ordenació de volums
- Projectes d'urbanització i obres civils
- Programes d'actuació urbanística
- Assessorament urbanístic

Gestió

- Estudis econòmics i de viabilitat de promocions immobiliaries
- Peritatges, valoracions i taxacions
- Assistència tècnica a obres