"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Dos Habitatges Unifamiliars a Aixirivall

Habitatge Unifamiliar


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2007 - 2013
Dos Habitatges Unifamiliars a Aixirivall, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Dos Habitatges Unifamiliars a Aixirivall

La parcel.la es troba situada al terreny anomenat Terra de Bedràs a Aixirivall, parròquia de Sant Julià de Lòria.

Aquest projecte te per objecte la Fase I del conjunt de 12 habitatges plurifamiliars, que s’aniran desenvolupant posteriorment mitjançant projectes constructius en les següents fases:

•Fase I: Projecte d’unitats immobiliàries 1,2 ( Bloc 1)
•Fase II Projecte d’unitats immobiliàries 3 (Bloc 2)
•Fase III: Projecte d’unitats immobiliàries 4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Bloc 3)

Aquest Bloc 1 format per dos unitats immobiliàries té una superfície construïda de 937,87 m2. Dividit en 4 nivells, la distribució de les vivendes està formada per: garatge, sala de calderes, trasters, bany amb escala i ascensor per accedir a les plantes superiors. En planta baixa tenim, sala-menjador, cuina i cambra de bany. Al 1º pis dormitori, bany, safareig i dormitori amb bany incorporat. I en la planta sota coberta sala polivalent i bany.
Las separacions entre edificis seran de 3 metros als límits i de 6 metros entre els edificis.

La proposta del conjunt de 12 habitatges consta de tres blocs:

Bloc 1: A la part sud oest format per un bloc (bloc 1) ja constituït per planta soterrani, planta baixa, planta primera i planta sota coberta. Aquest bloc conté les unitats immobiliàries 1,2.

Bloc 2: Es farà un bloc a la part nord-est aprofitant el desnivell existent constituït per soterrani, planta baixa, primera i sota coberta. Aquest bloc contindrà l’unitat immobiliària 3.

Bloc 3: Aprofitant l’alçada existent, es construirà un forjat nou. Per comunicar les plantes es construirà un ascensor i una passadís cobert.

A la planta primera es construiran les unitats immobiliàries 10, 11, 12.
A la planta baixa les unitats immobiliàries 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
Al soterrani es disposarà l’aparcament de vehicles, les sales de calderes i la zona de trasters, es tractaran totes les obertures a l’exterior d’aquesta planta per fer les servir únicament com ventilació mínima reglamentaria.