"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Habitatge Unifamiliar al Carrer Francesc Escudé, 12

Habitatge Unifamiliar


Lloc:

Sant Julià de Lòria


Data: 2018
Habitatge Unifamiliar al Carrer Francesc Escudé, 12, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Habitatge Unifamiliar al Carrer Francesc Escudé, 12

La implantació sobre el terreny s’ha fet de manera que l’edificació ocupi la part de parcel·la més pròxima a la carretera de Certers, al costat nord-est de la parcel·la, permetent deixar un espai lliure destinat a jardí, entre l’edificació i el carrer Francesc Escudé, amb un caràcter més reservat, on s’hi disposa l’accés peatonal i rodat a l’habitatge i s’obren les vistes sobre la vall, i deixant al costat nord, la carretera de Certers amb un trànsit més intens, l’edificació més tancada amb l’exterior.

L’habitatge, amb una geometria relativament compacta, es connecta verticalment mitjançant un nucli d’escala i un ascensor que connecten el conjunt de plantes, i disposa d’un pati al costat nord de l’edificació sobre el qual s’obre un mur cortina que il·lumina l’escala.

L’habitatge s’estructura en quatre nivells, una planta soterrani, amb les estàncies de servei a l’habitatge, la planta baixa que aglutina les activitats amb un caràcter més públic, una planta primera destinada a despatx i dormitoris, i el cap de casa, conformat per la suite.