"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma d'habitatge unifamiliar a Organyà

Habitatge Unifamiliar


Lloc:

Organyà (Espanya)


Data: 2013
Reforma d'habitatge unifamiliar a Organyà, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma d'habitatge unifamiliar a Organyà

L’objecte del treball es la reforma d’una vivenda situada al carrer Santa Fe d’Organya i te per finalitat fer practicables els seus recorreguts e itineraris interiors a persones de mobilitat reduïda així com solucionar la necessitat de la propietat de personal de dependència i ajuda externa.

Descripció de les actuacions realitzades:
L’escala existent amb una pendent elevada s’ha substituït per una nova escala amb davanter reduït i s’ha construït un ascensor.

L’accés exterior de la vivenda estava marcat per un gran desnivell; s’han eliminat les escales i substituït per un nou accés pla.

Substitució de totes les portes interiors d’amplada reduïda, per portes de 80 cm d’amplada d’accés practicable.

Execució de bany practicable, canvi de distribució en habitacions també practicables, i adaptació d’un espai interior nou en la vivenda.