"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Concurs reforma i ampliació conjunt d'edificis d'Andorra Telecom

Concursos


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 2015
Concurs reforma i ampliació conjunt d'edificis d'Andorra Telecom, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Concurs reforma i ampliació conjunt d'edificis d'Andorra Telecom

El projecte s’ha concebut atenent a l'objectiu principal de construir ciutat, dialogant amb l’entorn urbà i amb la gent. Els elements principals que el caracteritzen són:
- La concepció d'un edifici emblemàtic, nou referent al país.
- La creació d'un nou espai urbà, la plaça.
- L'estratificació del programa en vertical.
- Flexibilitat i polivalència.
- Estructura i materials.

La proposta de 19.746,90 m2 neix amb la concepció d'un edifici contemporani i intemporal el qual incorpori les noves tecnologies en una imatge atractiva i impactant, per a convertir-ho en un nou referent de l'Avinguda Meritxell i de tota la vall d’Andorra.

El desnivell existent entre els diferents carrers que envolten l'emplaçament d'aquest nou edifici, és l’oportunitat per a la creació d'una gran plataforma coberta exterior i accessible, que exerceix de plaça publica, transforma i amplia física i visualment l’avinguda Meritxell i dona la benvinguda a l’edifici. L’edifici no toca a terra per alliberar espai públic, dotant la parròquia d'un nou àmbit que dona cabuda a tot tipus d’activitats urbanes.

Es proposa estratificar en alçada les diferents unitats funcionals del programa, en quatre cossos de més públic a més privat. Aquest posicionament dels volums endreça un programa funcional complex amb usos diversos, públics i privats i amb el condicionant afegit de mantenir certes parts de l'edifici existent.
La proposta genera un edifici senzill en l’ús i en la construcció, amb formes geomètriques netes que introdueixin ordre, col•locades unes sobre les altres constituint una torre de perímetre decreixent.

L’edifici projectat gràcies una estructura senzilla i endreçada, amb una pell intel.ligent, es converteix en un contenidor d’activitats, capaç d’acollir tots els usos del programa, i altres que puguin sorgir en un futur, amb tota naturalitat i sense estridències.
L’elecció de materials segueix el mateix fil conductor que la definició volumètrica del conjunt. Les dues pells de vidre i les lames de fusta artificial determinen un seguit de plans de façana, que ajuden a emfatitzar el joc de volums. Aquesta doble pell canviant, modifica la imatge de l’edifici en el temps, en funció de la llum interior, la incidència del sol i l’orientació de les lames de fusta.

Integrar correctament un edifici de quinze plantes dins del teixit urbà d’Andorra la Vella, amb uns carrers estrets i molt consolidats, és la clau del projecte. El punt fort d'aquesta integració és el fet que l’edifici s'enlairi sobre de l'espai públic continu que es crea, el qual permet alliberar llargues visuals que avui no existeixen, eixamplant i donant llum als carrers.

El conjunt de pantalles LED de la façana nord, no estan disenyades per funcionar separadament. Formen un conjunt, i formaran un joc d’interaccions amb els vianants. Han de servir com a elements publicitaris estandars, però és important el seu paper com a suport per la presentació de productes, i també han de servir per a projeccions de cinema, videos… per als eventuals espectadors de l’auditori exterior de la planta cinquena.
Es cerca crear una plaça pública a l’avinguda que es converteixi en un referent com ara la Picadilly Circus de London o Times Square a New York.