"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Aparcament i Complexe Ludico-Esportiu, la Covanella

Equipaments Privats


Lloc:

Ordino (Principat d'Andorra)


Data: 2004-2007
Aparcament i Complexe Ludico-Esportiu, la Covanella, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Aparcament i Complexe Ludico-Esportiu, la Covanella

Aquest projecte fa referència a l'aparcament i complex lúdic-esportiu, La Covanella a Ordino.

En una superfície total de 3475,39 m2 es van connectar els dos extrems de la urbanització, accés Sud i accés Nord amb una sèrie de "terrasses", resultants de les diferents plantes de l'aparcament subterrani.

La planta soterrani -2 (amb 776,59 m2), i la planta soterrani -1 amb (997,30 m2) permeten salvar la diferència d'altura entre les dues entrades, al mateix temps que formen les zones de aparcamineto.

Aquestes "terrasses" serveixen per donar al poble d'Ordino i al conjunt urbanitzat uns espais per realitzar diferents activitats lúdic-esportives.

A la planta baixa 207,74 m2 s'utilitzen com a sala polivalent per a l'Ajuntament. I tota una superfície de 1493,76 m2 s'aprofita per a equipaments esportius.

Els acabats exteriors són en pedra del país i formigó amb additius colorants, l'acabat de la plaça de material bituminós amb tires de granit.

L'estructura es va plantejar amb jàsseres de formigó armat i pilars de formigó armat.

I els forjats són de formigó armat amb un gruix de 30 cm.

Així mateix, disposa d'embornals per a la recollida d'aigües pluvials embrancades en tub de 400 mm de diàmetre de polietilè d'alta densitat.

Els acabats de les façanes principals són d'aplacat de pedra, formigó vist i reixa d'acer.

La fusteria exterior es va realitzar amb fusteria d'acer.