"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Dos Camps de Futbol a Santa Coloma

Equipaments Privats


Lloc:

Andorra La Vella


Data: 2014-2015
Dos Camps de Futbol a Santa Coloma, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Dos Camps de Futbol a Santa Coloma

Els dos camps de futbol es troben a la Borda Mateu a Santa Coloma.

El primer camp de futbol té una mida de 105x68 metres i el segon camp de futbol té una mida de 95x65 metres.

Perimetralment, als camps es construeixen unes baranes, unes xarxes de protecció del fons del camp i uns fanals.

La parcel•la es tanca amb murs de maçoneria i una xarxa de simple torsió.
Aquests camps, drenen l’aigua cap a unes reixes perimetrals situats als costats llargs dels camps.

Els dos camps disposen d'unes construccions auxiliars formades per:

- Mòduls metàl•lics prefabricats provinents dels camps d’Ordino que contenen vestuaris, despatx de l’organització i serveis pel públic.

- Mòduls prefabricats nous que contenen vestuaris i zona per la Federació.

-Sales tècniques amb tancament de formigó i coberta Sandwich.

-Marquesines metàl•liques amb coberta Sandwich.

-Graderies de formigó prefabricat .

Les instal·lacions contemplen l’enllumenat dels camps, amb la instal·lació de 6 torres equipades amb 78 projectors.

La instal·lació elèctrica de baixa tensió per alimentar les 6 torres d’il·luminació i els mòduls prefabricats de serveis.

La instal·lació d’aigua freda sanitària amb dipòsit de reserva i equips de pressió per alimentar els mòduls prefabricats de serveis i el sistema de reg de la gespa dels camps.