"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Estació de serveis a Encamp

Equipaments Privats


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2012
Estació de serveis a Encamp, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Estació de serveis a Encamp

La parcel·la on es realitza el projecte de benzinera està situada en el terreny anomenat La bordeta de la desviació d'Encamp. Terreny orientat al nord, amb un desnivell molt suau, al sud amb parcel·les veïnes ia l'oest amb un camí comunal. Per l'eix central, creua la desviació d'Encamp, dividint la parcel·la en dues parts, costat nord i el costat sud.

La parcel·la té una forma arrodonida, i una superfície neta de 8.774,57 m2. La superfície total construïda és de 2.603,30 m2. El projecte s'organitza a banda i banda de la desviació d'Encamp dues gasolineres, uns renta cotxes, unes naus industrials i un taller de canvi de rodes. 3 volums bàsics en el costat sud, un d'ells conforma la benzinera mòdul 2, i els altres dos destinats a magatzems, mòduls 3, amb una separació màxima respecte a l'eix de la carretera d'aproximadament 54 m.

El volum de la gasolinera es divideix en dos espais: la botiga de la benzinera orientada a l'eix viari, i l'habitatge de la persona que treballa a la gasolinera, que s'orienta cap al exteriror. L'habitatge consta de tres dormitoris, un bany, una cuina i una sala d'estar, menjador.

Al costat Sud hi ha una gasolinera que consta del mateix habitatge i la mateixa botiga que el costat Nord, i dues naus industrials. Tots els accessos estan adaptats per a minusvàlids.

Al costat nord de la parcel·la es va executar una excavació i un mur de sosteniment per part de la propietat veïna, just a la vertical del nostre mur de projecte. Igual que es va crear un talús de terres reforçat amb geo-sintètics, per reduir la càrrega que actua sobre el mur de la propietat veïna.

El nostre mur es va revestir de pedra del país en tota la seva longitud. La implantació sobre el terreny es va projectar de manera que l'impacte sobre l'entorn de les edificacions sigui el menor possible, adaptant l'alineació a les corbes de nivell, minimitzant així l'impacte en el terreny original, i salvant els desnivells del terreny amb la pròpia edificació, integrant-les a la topografia.

Així mateix s'organitzen els fluxos de circulació dels vehicles, per afavorir al màxim les circulacions internes, i evitar afectacions a la xarxa viària pública.