"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Estació de serveis a la C.G.1, La Margineda

Equipaments Privats


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2012
Estació de serveis a la C.G.1, La Margineda, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Estació de serveis a la C.G.1, La Margineda

Aquest projecte fa referència a la reforma de la benzinera de Sant Julià de Lòria, a la Carretera General 1 a l'alçada de "La Margineda".

La parcel.la està situada aproximadament entre el PK 4,400 i 4,500 amb una superfície de 1869.07 m2. Situada a l'Est amb la CG1, amb parcel.les en el Nord i el Sud, i amb el riu "Gran Valira" en l'Oest.

La parcel.la és relativament plana amb una diferència màxima de desnivell d'aproximadament 1.80 m entre la cota més alta i la més baixa. L'accés i la sortida es realitza per la C.G.1.

Les dues naus existents s'enderroquen per la realització d'un nou edifici destinat a ús comercial a la planta baixa i d'habitatge a la planta primera.

L'estació de servei està formada per una marquesina d'uns 400 m2 de superfície. Així mateix es construeixen dues zones de rentat manual i una zona de rentat automàtic.

Entrant més en detall, destaquem la planta primera com Habitatge associat a l'estació.

L'estructura és de pilars i de llosa plana de formigó armat. Un revestiment format d'exterior a interior per alumini amb nucli central de polietilè, gero, poliestirè extruït de 8 cm, maó, i revestiment de guix.

La façana posterior i les zones mes exposades són acabats de formigó vist, els envans interiors de maó, la coberta és de pissarra ventilada, aïllament de poliestirè extruït de 120 mm, i impermeabilització amb làmina de PVC. La fusteria exterior és d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic.

Les marquesines exteriors es fan amb pilars metàl · lics, coberta de xapa, fals sostre metàl.lic i revestiment de plexiglàs per a la retolació.

I finalment la zona de rentat es fa amb pilars metàl.lics, bigues metàl.liques, revestiment de plexiglàs per a la retolació i tancament de vidre. En total, una superfície construïda de 800.31 m2