"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Estació de serveis, Av. Tarragona

Equipaments Privats


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 2012
Estació de serveis, Av. Tarragona, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Estació de serveis, Av. Tarragona

La parcel.la on es realitza el projecte està situada entre l'Avinguda Tarragona i el Carrer "Esteve Dolça". Té una forma triangular, una superfície de 859.40 m2 i un desnivell molt suau.

Aquesta benzinera és una construcció dels anys 90 que es compon de dos volums de forma octogonal en planta, el primer volum és una marquesina que cobreix la zona de sortidors de gasolina i el segon volum una edificació on trobem la botiga de la benzinera, 1 petit garatge i un habitatge de dues habitacions.

A la planta baixa de 594,10 m2 trobem dos locals comercials i un renta cotxes, els tres formen part del nou volum que resulta de l'antiga botiga de la gasolinera i l'ampliació que realitzem.

El nou volum està revestit per una pell contínua de xapa ondulada. Tots els accessos estan adaptats per a minusvàlids.

El renta cotxes té accés des de l'avinguda Tarragona i la sortida es realitza des del carrer "Esteve Dolça".

El projecte de reforma preveu ampliar el local comercial de la benzinera, enderrocant els envans del garatge del mateix volum, sense tocar l'habitatge, i créixer fins la propietat veïna amb una nova edificació de la mateixa altura que la botiga.

En el nou volum es col·loquen un renta cotxes i un local de canvi de pneumàtics. La implantació sobre el terreny es fa de manera que l'impacte sobre l'entorn sigui el menor possible i la circulació dels vehicles més fluïda possible.

 La coberta a dues aigües resol el seu funcionament de forma oculta de manera que l'aspecte global de l'edifici és el d'un volum d'arestes pures.