"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma de local destinat a restauració, Av. Sant Antoni 45

Equipaments Privats


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2014
Reforma de local destinat a restauració, Av. Sant Antoni 45, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma de local destinat a restauració, Av. Sant Antoni 45

L’objectiu del present projecte es la reforma de local destinat a restauració, situat a l’avinguda Sant Antoni 45, de la parròquia de la Massana.

L’objectiu de la present reforma sorgeix dels requeriment d’acondicionar l’espai del local existent a les seves noves necessitats, per a una capacitat de màxim de 50 persones.

En la intervenció s’ha modificat l’accés al local invertint la porta d’accés actual situada al costat dret de la façana, al costat esquerra, per tal de poder situar al costat dret del local una nova barra de bar, que serveix tant a dins del local, com mitjançant un tancament practicable l’exterior del mateix. I ressituant l’entrada nova al costat esquerra.

La part posterior del local es veu modificada desplaçant lleugerament el lavabo a la part central del local per tal de reduir passadís, i intervenint a nivell de cuina, ampliant la part tancada però generant una obertura de vidre a la mateixa, per donar una permeabilitat visual en tot l’ample del local. La zona destinada al forn de pizza es veu lleugerament modificada, creant una nova barra.

La resta d’intervenció es va plantejar a nivell d’acabats, revestiments, paviments i sostres, així com a nivell de façana, substituint part de les fusteries existents, i del seu revestiment, i instal•lant un nou rètol.