"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Museu del Tabac de Sant Julià, C/ Doctor Palau núm. 17

Equipaments Públics


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2000
Museu del Tabac de Sant Julià, C/ Doctor Palau núm. 17, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Museu del Tabac de Sant Julià, C/ Doctor Palau núm. 17

L'antic edifici on hi havia la fàbrica de tabacs Reig està situat al carrer doctor Palau i, actualment és el Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria. En aquest projecte s’hi va fer una ampliació, derrocant dos edificis veïns d'una sola planta.
Es va aixecar una nova construcció de 876 m2 com a ampliació de l'antiga fàbrica, arribant fins al nou vial previst que connectaria amb l'avinguda Verge de Canòlich.
Un cop la parcel·la ja excavada es va construir un mur de sosteniment en el fons.
El terreny està situat en zona urbana on l'índex d'edificabilitat permet unes altures màximes de: 16,50 m. Les superfícies construïdes per plantes són les següents: 89,53 m2 en planta baixa; 230,84 m2 en planta 1a; 89,88 m2 en planta 2 ª; 146,73 m2 en planta 3a, i 146,73 m2 en planta 4a.
Aspectes significatius:
-Estructura: formigó armat.
-Façana: Aplacat de pedra del país i vidre.
-Les parets interiors són d'obra es aplacades amb làmines de guix.
-Els enrajolats es van efectuar en peces de gres per als banys i serveis.
-I es van col·locar ferros curta neu en tota la superfície de la coberta.