"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma i Ampliació del Centre Esportiu Ordino

Equipaments Públics


Lloc:

Ordino (Principat d'Andorra)


Data: 2008
Reforma i Ampliació del Centre Esportiu Ordino, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma i Ampliació del Centre Esportiu Ordino

Aquest projecte fa referència a la reforma i ampliació del Centre Esportiu d'Ordino.

Es va realitzar una modificació de la imatge exterior, també una ampliació de coberta de pissarra de dues vessants amb el mateix pendent que la resta de l'edifici. La superfície total de la reforma i ampliació és de 2882,62 m2.

I es va aprofitar per reformar i millorar tot el sistema d'instal · lacions existent, per a un funcionament adequada. Planta -1 (872,00 m2).

Va ser necessària la construcció d'un petit cos afegit de coberta inclinada a la sortida d'emergència existent entre les plantes -3 i -4 (383,00 m2), a la cantonada Nord-oest.

Es va allargar la petita coberta afegida a la planta -3, per aconseguir cobrir l'escala Sud d'accés als nous vestidors per a socis. A la planta -5 es van reformar 290,86 m2 i en la -6 (189,50 m2).

Es va construir també una pèrgola amb la finalitat d'aprofitar per al bar la plaça existent. Planta 0: 558,52 m2.
 
Es va ampliar el nou restaurant amb accés directe des de la plaça, permetent obrir cap a la plaça existent mitjançant unes portes plegables d'alumini lacat.
 

Es va aconseguir augmentar la utilitat de la plaça, zona de barra, zona de jocs, zona de taules i la recepció de la bolera.

Es va modificar l'accés directe a la sala polivalent per tal de deixar una zona específica i separada de la resta de l'edifici per possibles convencions o actes puntuals sense necessitat d'accedir a tot l'edifici. Planta 2 ª (88,04 m2 reformats).

Sobre la cuina de la planta 1 (500,70 m2) es va construir un altell per instal · lacions. Igual que a la zona existent d'exposicions, es va crear una zona de serveis i d'emmagatzematge amb càmeres de refrigeració per al bar-restaurant.

L'escala que condueix a les oficines es va canviar d'ubicació a una posició descentrada. Es va ampliar la superfície donant cabuda a la sala polivalent i la sala de bitlles, fent una sortida d'emergència connectada directament al pati exterior.
 
La sala d'exposicions es va convertir en sala de bitlles, i part de la sala polivalent i els actuals despatxos es van transformar a la botiga i la zona de recepció.