"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma del Refugi guardat de Juclar

Equipaments Públics


Lloc:

Canillo (Principat d'Andorra)


Data: 2009
Reforma del Refugi guardat de Juclar, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma del Refugi guardat de Juclar

L’edifici existent és una construcció de planta central situada en un planell al peu del l’Estany Primer de Juclar. El refugi de Juclar és actualment  un refugi obert sense guarda. Es composa d’un sol volum cobert a quatre aiges.

En aquest espai es concentra tant la zona de dia com la de nit del refugi. Dos annexos laterals fan la funció de cabana de pastors a llevant i de llenyer a ponent. L’edifici actual és una construcció de parets de càrrega revestides de pedra amb coberta d’estructura de fusta acabada amb pissarra.

L’ampliació és projecta sobre un terreny relativament plà amb una certa pendent per la part posterior. El present  projecte amplia el refugi pel costat de ponent i permet separar les funcions de dia i dels de nit.

Així el dormitori i els serveis sanitaris es concentren  en l’ampliació mentre que  l’edifici conserva la zona de menjador-estar i es remodela per contenir la cuina i l’habitació del guarda.

L’ampliació es projecta amb la intenció d’alterar el mínim  la volumetria actual per tal d’ aprofitar el màxim l’edifici existent.

En una superfície total construida de 234,87 m2, l’ampliació de planta rectangular es tanca a nord per tal d’ aprofitar un millor comportament climàtic. De fet la cara a Sud contindrà les finestres i els sistemes d’acumulació de calor així com els de producció d’aigua calenta.

A tal efecte caldrà fer una certa obra d’excavació i anivellament. La sala resultant està  modulada per permetre la màxima capacitat amb el mínim espai (al voltant de 5,3 m2/ persona).

Es pensa en un moble format per una llitera de dues alçades unides per una tercera sobre la zona de pas.

Tot i que els acabats exteriors reproduiran els revestiments existents per tal de donar unitat al conjunt  el nou edifici és una construcció lleugera constituïda per  encavallades de fusta recobertes de plafons de fusta amb aïllant.

La remodelació de l’edifici existent servirà per millorar les condicions tèrmiques i adaptar-lo a la nova funció de menjador-estar, cuina i habitació del guarda.