"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Refugi guardat de la borda de Sorteny

Equipaments Públics


Lloc:

Ordino (Principat d'Andorra)


Data: 2011
Refugi guardat de la borda de Sorteny, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Refugi guardat de la borda de Sorteny

El present projecte amplia el refugi pel costat llevant i permet separar les funcions de dia i les de nit. Així els dormitoris i els serveis sanitaris es concentren en l’ampliació, i en la planta semi soterrada de l’edifici existent.

En una superfície total construida de 529,73 m2, tenim a la planta superior de l’edifici existent s’hi destinen les zones de menjador-estar, cuina, sales de magatzem, un bany, i el dormitori del guarda.

L’ampliació es projecta amb la intenció d’alterar el mínim la volumetria actual, reduint l’impacte visual de la nova construcció, tot integrant-la amb el terreny, semi soterrant-la, creant només obertures en la façana sud, i cobrint-la amb una coberta enjardinada.

L’objectiu és integrar la nova volumetria al terreny, tractant la nova construcció com si fos una alteració de la topografia del propi terreny. Les noves façanes en els punts que salven els desnivells, es tracten amb lames de fusta verticals.

És dona així màxim protagonisme a la borda existent, percebent el nou volum de l’ampliació com si es tractés d’una bancal d’urbanització de la borda existent, un pla, que recollirà els diferents usos exteriors del refugi.

L’ampliació de planta rectangular, s'uneix amb la borda existent a nivell de la planta semisoterrani, s’orienta també a sud, agafant una certa angulació respecte l’edificació existent (15º aproximadament), tot adaptant-se a les corbes de nivell del terreny.

El nou volum està format per un passadís d’accés situat al costat interior (nord) il.luminat per una obertura en coberta del tipus claraboia, aquest passadís serveix i dona accés a dos banys i a les diferents habitacions amb lliteres dobles, quatre habitacions amb capacitat per a buit persones, i una amb capacitat per a dotze.

Les habitacions i els banys s’orienten a sud, aprofitant la millor incidència solar, filtrant la llum que hi incideix amb les lames de fusta que formen el tancament de façana.

Mitjançant aquests dos mecanismes, orientació a sud amb elements de control de la incidència lumínica, i l’aïllament de les façanes fredes amb el propi terreny, s’aconsegueix una millora en el comportament climàtic de l’edifici amb sistemes passius.

En la zona d’unió entre l’ampliació i la borda existent, es crea un nucli d’escala que connecta l’ampliació amb la planta baixa i la planta semi soterrada de la borda.