"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Conjunt Residencial les Molleres

Habitatge Plurifamiliar


Lloc:

Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra)


Data: 2001
Conjunt Residencial les Molleres, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Conjunt Residencial les Molleres

El projecte en qüestió fa referència al conjunt Residencial d'habitatges plurifamiliars "Les Molleres" a Escaldes-Engordany.

Aquest conjunt d'habitatges està format per 6 blocs d'edifici.

Cada un d'ells amb 6 plantes i 4 habitatges cadascuna. Pisos amb superfícies variables, des 47,10 m2 fins 57,25 m2 com ejempleo del Bloc 1.

I pisos de 51,60 m2; 86,00 m2 o 112,20 m2 com a exemple del Bloc 2. Així serien els altres blocs.

A les plantes baixa, primera i segona hi ha 4 pisos per planta, dos de tres habitacions i dos d'una habitació.

Els pisos de les plantes baixes de cada bloc s'obren cap als espais enjardinats corresponents.

En les plantes 3ª, 4ª i sota coberta hi ha cinc pisos tipus: d'una habitació.

Pel que fa als detalls constructius en general per a tots i cada un dels sis bloc, serien que:

Les façanes tenen una alçada màxima de 17.00 m.

Les cobertes són de pissarra amb pendents del 30%, amb ganxos talla neu en tota la superfície.

Les distribucions interiors dels habitatges són envans de maó de 9 cm enguixats.

I els enrajolats es van efectuar en peces de gres per a tot l'habitatge en rajola de ceràmica vitrificada dels banys i serveis.