"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Edifici Habitatges a LLorts

Habitatge Plurifamiliar


Lloc:

Ordino (Principat d'Andorra)


Data: 2005
Edifici Habitatges a LLorts, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Edifici Habitatges a LLorts

Aquest projecte fa referència a la construcció d'un edifici d'habitatges situat al poble de Llorts.

L'edificació projectada és un bloc d'habitatges plurifamiliars, amb 17 habitatges d'uns 80 m2, en una superfície de 2382,80 m2.

La planta soterrani amb una superfície de 604,24 m2 està reservada a l'aparcament, amb una capacitat per a 18 vehicles.

Els pisos es divideixen en pisos tipus de dues o tres habitacions i pisos dúplex repartits de la següent manera:

La Planta -1 amb una superfície de 435,43 m2 té: habitatges de 3 habitacions i habitatges de 2 habitacions.

La Planta baixa amb una superfície de 439,93 m2 té: habitatges de 3 habitacions i habitatges de 2 habitacions.

La Planta 1 ª amb una superfície de 448,20 m2 té: habitatges de 2 habitacions.

La Planta àtic amb una superfície de 455 m2 té: habitatges de 3 habitacions.

Els pisos dúplex: tenen la seva entrada des de la planta -1 i des de la planta àtic.

Pel que fa als detalls constructius, faríem referència a les cobertes de pissarra amb pendents del 40%. (47.75 m2 de coberta plana). I es van col.locar ferros curta neu en tota la superfície de la coberta.

Aplacats de pedra vista del país, (70% del total de la façana), i aplacat amb fusta. En els murs de tancament de parcel.la l'aplacat és amb el 100% de pedra del país.

Les distribucions interiors dels habitatges es van realitzar amb envans de "placopatre" de 9 cm.

En tancaments exteriors es va realitzar amb maó de 15 cm amb cambra d'aïllament tèrmic de 5 +5 cm. Les parets interiors es aplacar amb làmines de guix.

Els enrajolats es van efectuar en peces de gres per a tot l'habitatge i en rajola de ceràmica vitrificada per als banys i serveis.