"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Edifici Habitatges al Prat de la Grau

Habitatge Plurifamiliar


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 1999
Edifici Habitatges al Prat de la Grau, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Edifici Habitatges al Prat de la Grau

 Aquest edifici està situat al Prat de la Grau "Casa Aliano", darrera del carrer Prat de la Creu, amb una superfície total de 2712,33 m2, i està situat al poble d'Andorra La Vella.

L'accés al terreny es realitza des d'un camí comunal que connecta amb el carrer del Molí, quedant l'edifici emmarcat per 3 vials.

S'ha volgut consolidar una volumetria prèviament a la construcció de 4 edificis d'habitatges plurifamiliars i els trams del vial que els delimiten.

A la part Nord un carrer de 15 m d'ample amb voreres de 4 m segueix el traçat del camí comunal i connecta amb el carrer del Molí.

Costat Oest i Est delimitem amb dos carrers perpendiculars a la primera, de 19 m d'ample amb vorera de 4 mi 20 m d'ample amb vorera de 5 m respectivament que connecten amb el carrer Prat de la Creu.

La rasant dels carrers estava per sobre del nivell del terreny natural. Per aquest motiu el sosteniment del calaix del vial es realitzés mitjançant els murs de contenció dels aparcaments dels edificis, que van quedar com plantes subterrànies.

L'edifici es va projectar amb: 2 Plantes subterrànies d'aparcament de vehicles. A la planta baixa locals comercials, i accés als habitatges. A la resta de plantes trobem 4, 3 o 2 habitatges per replà.