"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Edifici Habitatges Plurifamiliars, Font Amagada, Ctra. C.S.310 Anyós

Habitatge Plurifamiliar


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2004
Edifici Habitatges Plurifamiliars, Font Amagada, Ctra. C.S.310 Anyós, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Edifici Habitatges Plurifamiliars, Font Amagada, Ctra. C.S.310 Anyós

Aquest projecte correspon a dos blocs d'habitatges plurifamiliars "Font Amagada" a la CS310 d'Anyós, La Massana, amb una superfície total construïda de 3627,905 m2 cada bloc.

Està format per 7 plantes i 24 pisos per bloc. Sota els dos blocs hi ha dues plantes de garatges amb capacitat per a 66 vehicles.

L'accés als aparcaments en plantes -2 i -3 (de 575 m2 cadascuna) es produeix per una rampa situada al costat de la carretera i paral · lela a aquesta.

Aquest projecte planteja la problemàtica d'integrar dos blocs d'habitatges en zona d'eixample urbà.

Entrant en els detalls constructius, tenim la façana amb altures màximes de 15.0 m. Les cobertes de pissarra amb pendents del 30%. I aplacats de pedra vista i ferro.

Les superfícies construïdes per plantes per a cada un dels blocs són les següents: 347,66 m2 en planta -3; 373,26 m2 en plantes -2 i -1; 375,575 m2 en planta baixa; 388 m2 en pantalla 1a; 293 m2 en planta 2 ª i 175 m2 en planta 3a.

Pel que fa als acabats d'obra: Les parets interiors es van acabar enguixades. Els enrajolats es van efectuar en peces de gres per a tot l'habitatge en rajola de ceràmica vitrificada dels banys i serveis.
 
Es van col.locar ferros curta neu en tota la superfície de la coberta.

I es van instal.lar quatre ascensors elèctrics de 630 kg, dos a cada edifici d'habitatges.