"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma Edifici de Vivendes, C/ del Cedre núm. 7, a Santa Coloma

Habitatge Plurifamiliar


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 2006
Reforma Edifici de Vivendes, C/ del Cedre núm. 7, a Santa Coloma, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma Edifici de Vivendes, C/ del Cedre núm. 7, a Santa Coloma

Aquest projecte en qüestió fa referència a la reforma d'un edifici d'habitatges a Santa Coloma, amb una superfície total de 2171,83 m2.

La proposta de projecte consisteix en aprofitar la planta soterrani, semisoterrani i baixa, utilitzades fins ara com a magatzem, per fer aparcament de vehicles per als habitatges, així com la redistribució de les 12 habitatges mantenint la superfície construïda existent.

Situat entre dos carrers amb una diferència de cota de 5 metres, actualment es produeix l'accés per dos nivells diferents, un de vehicles per la planta soterrani i un altre de vianants i de vehicles per la planta baixa.

L'edifici consta de planta soterrani i semisoterranio amb una superfície de 244,80 m2 cadascuna, per a aparcament, igual que els 92,30 m2 de la planta baixa.

Els habitatges apareixen des de la planta baixa, fins a la planta 6a, amb diferents superfícies construïdes segons els nivells:

En planta baixa: 157,60 m2; 249,90 m2 en Pl 1a; 253,70 m2 en Pl 2a, 3a i 4a, 225, 13 m2 en Pl 5a, i àtic: 196,20 m2.

L'estructura reformada en murs exteriors és de formigó armat, pilars d'acer i estructura de forjats bidireccional.