"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma i Ampliació Antic Hotel Valira

Habitatge Plurifamiliar


Lloc:

Escaldes-Engordany


Data: 2014-2017
Reforma i Ampliació Antic Hotel Valira, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma i Ampliació Antic Hotel Valira

La intervenció en l’Hotel Valira es planteja partint de la rellevància patrimonial i històrica, que representa l’edifici existent.

Es planteja per tant un canvi d’ús, respectant l’envolupant exterior de granit, restaurant en la seva totalitat les façanes actuals, mantenint-ne la mateixa composició. Intervenint únicament en el volum afegit de la façana posterior, (no original).

Es transforma l’actual edifici d’ús hoteler, per adaptar-lo al nou ús com a edifici d’habitatges, amb ús cultural en planta baixa.

En aquest sentit es necessari enderrocar la totalitat de l’edifici en el seu interior, així com el volum afegit en la façana posterior, per poder albergar els nous requeriments programàtics, considerant que l’estructura existent no té un valor patrimonial rellevant, i que resulta obsoleta per als nous requeriments que implica el nou ús.

Es crea una nova estructura interior mantenint la mateixa distribució dels forjats però amb una estructura de forjats de bigueta de formigó i revoltó ceràmic, recolzada sobre els murs de càrrega.

S’enderroca i es refà el volum annex a l’edificació original, en la façana posterior, ampliant en aquest tram la planta soterrani per necessitats de la ubicació del Museu Carmen Thyssen.

La nova distribució en planta de l’edifici, manté la mateixa estructura simètrica de l’edifici original, amb el nucli vertical d’escala i ascensor, en l’eix central.

En planta baixa es disposa d’un accés a través de l’edificació annexa, amb un distribuïdor que dóna accés al nucli vertical d’accés als habitatges.

En la façana principal s’hi ubiquen els accessos al local comercial, un a cada extrem de l’edifici.

La resta de planta soterrani sota l’edificació existent esta destinada a trasters i sales tècniques, i disposarà d’accés a través del nucli d’escala i ascensor.

Les plantes primera, segona, i tercera, presenten una distribució simètrica en l’eix ascensor - escala, amb un distribuïdor central que dona accés a dos pisos en cada costat, amb un total de quatre per planta.

Els pisos d’ aproximadament entre 50 m² i 60 m2, estan compostos d’una cuina-sala oberta, un dormitori i un bany complert. Dos d’ells orientats a nord, i dos a sud.

En la planta quarta, es reprodueix la mateixa distribució, però aquests pisos disposen d’una escala d’accés interna per a cadascun dels habitatges a la planta sotacoberta on hi ha un estudi per a cadascun dels pisos.

L’edifici compta amb un total de 16 pisos.

El pati d’illa s’utilitza com a aparcament dels habitatges, amb una capacitat per un total de 16 cotxes, i a la vegada permet l’accés peatonal des de l’avinguda Carlemany al carrer Mossèn Guillem Adellach.