"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma oficina Andbank, Passeig de Gracia 85

Oficines


Lloc:

Barcelona (Espanya)


Data: 2012
Reforma oficina Andbank, Passeig de Gracia 85, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma oficina Andbank, Passeig de Gracia 85

L'oficina d'Andbank es troba al Passeig de Gràcia 85, a la primera planta de l'edifici i ocupa la totalitat de la mateixa, amb un superfície total construïda de 398.14 m2.

El programa funcional o de necessitats definit és de dues àrees diferenciades una zona publica i una zona operativa. La zona publica està formada per:-Un bany de minusvàlids,-Dues sales d'atenció al client,-Tres sales de reunions,-Una zona de recepció, i-Dos arxius.

La zona operativa està formada per:-Dos lavabos,-Una sala operativa, -3 despatxos,-Una sala tècnica de racks, i-Un office.

Es manté l'ús d'oficines, i no s'actua ni es modifica cap element estructural.

El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb minusvalía o qualsevol altra limitació, en compliment de la normativa vigent.

Els paraments fixes de la compartimentació interior estan formats en fàbrica; obra ceràmica de diferents gruixos, col.locada amb morter o guix. Els elements mòbils de fusteria estan col.locats amb marc sobre premarc.

Es col.loquen mampares de vidre i perfileria d'alumini com a element de separació entre diferents espais, i divisions. Els paviments del interor estan fets amb peces de basalt.

L'acabat de les parets és pintat o revestit de fusta. Els sostres són de lamel.les d'acer inoxidable, de plaques Metal-ques de 60x60 i de plaques.