"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Sucursal Andbank, Av. Verge de Canòlich

Oficines


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2009-2010
Sucursal Andbank, Av. Verge de Canòlich, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Sucursal Andbank, Av. Verge de Canòlich

L'objectiu de la reforma és canviar la imatge del banc per adequar-la als requeriments corporatius de l'entitat, la modificació de la distribució interior, així com millorar els serveis higiènics per adaptar l'ús de minusvàlids. A més es millora l'accessibilitat interior i exterior de l'edifici.

L'àmbit d'actuació conté una superfície total de 681,10 m2 entre planta baixa i la planta primera ocupades actualment per la sucursal bancària.

A la Planta baixa de 252,10 m2 es substitueixen els acabats de miralls de l'accés interior per cartró guix i xapa miniona. Se substitueixen els acabats dels pilars per revestiment de cartró guix pintat i sòcol de granit negre sud-africà.

S' instal.la una mampara nova. Se substitueix el fals sostre i les lluminàries existents. Es revesteixen de cartró gruixut parets revestides d'imitació bloc de maó i mirall. I adequa les instal.lacions de climatització i electricitat a la nova distribució.

A la planta primera 233,40 m2 es preveu una zona d'espera, les caixes de lloguer, arxiu, quatre despatxos de treball, un local tècnic i un bany adaptat.

Enderroquen els envans que no s'adapten a la nova distribució, i se substitueixen per envans de cartró gruixut quatre plaques aïllant acústicament i de mampares tipus Clestra Termolux.

El fals sostre es substitueix en gairebé tota la superfície de la planta segona, exceptuant el Cortine perimetral existent en el perímetre exterior. Se substitueixen els acabats dels pilars per a revestiment de cartró guix pintat i sòcol de granit negre sud-africà.

Es revesteix la corba de l'escala i els armaris amb taulons de fusta massissa. I s'adeqüen les instal · lacions de climatització i electricitat a la nova distribució.