"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Millora tèrmica façana, Edifici Carrer Doctor Palau, 48

Reformes i Sostenibilitat


Lloc:

Sant Julià de Lòria


Data: 2013
Millora tèrmica façana, Edifici Carrer Doctor Palau, 48, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Millora tèrmica façana, Edifici Carrer Doctor Palau, 48

La intervenció planteja la modificació de la façana mitjançant un nou revestiment a base de façana ventilada de pedra, amb llana de vidre de 10 cm de gruix, amb l’objectiu de millorar l’aïllament tèrmic dels habitatges.

Es substitueixen les fusteries existents d’accés al nucli d’escala, a nivell de planta baixa, i de les plantes primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena, per nous tancaments de PVC, amb vidres 3+3/16/6.

Així mateix s’accentuen les balconeres, que queden refoses respecte el parament vertical de façana, mitjançant un canvi en el revestiment, amb un morter pintat, i mostrant el cantell del forjat amb un perfil laminat d’acer UPN 240, de remat i emmarcant un dels seus laterals amb xapa metàl·lica.