"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Projecte de restauració i manteniment de l'Hostal Palanques, a la Massana

Reformes i Sostenibilitat


Lloc:

La Massana


Data: 2014
Projecte de restauració i manteniment de l'Hostal Palanques, a la Massana, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Projecte de restauració i manteniment de l'Hostal Palanques, a la Massana

Aquest projecte s’ha finançat mitjançant una subvenció per mesures de conservació integrada, manteniment i millora del patrimoni cultural adjudicada pel Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.

La restauració es centra principalment en tres zones de l’edifici: la coberta, les finestres i la façana.

Una de les propostes d’intervenció en la coberta, ha estat recuperar la pissarra existent per tractar-la i col•locar-la novament. Per assegurar un bon confort tèrmic a l’interior i disminuir al màxim la despesa energètica, s’aïlla tèrmicament la coberta, reposicionant les biguetes de fusta per mantenir la imatge exterior.

S’impermeabilitza la zona de la terrassa i de l’entrada, per evitar infiltracions d’aigua a l’interior de l’hostal.

Pel que fa la fusteria, la proposta consisteix en substituir tots els marcs de les finestres existents, per uns nous de fusta, conservant la mateixa imatge exterior. Aquest canvi es fa amb l’objectiu d’evitar pèrdues energètiques, deixant les finestres ben sellades.
Es restaura tota la façana mitjançant el sistema de rehabilitació d’edificis antic especificat per Patrimoni Cultural d’Andorra.