"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma de façana, C/ La Llacuna,2

Reformes i Sostenibilitat


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 2013
Reforma de façana, C/ La Llacuna,2, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma de façana, C/ La Llacuna,2

L’objectiu d’aquest projecte és la reforma de la façana de l’edifici situat al carrer de la Llacuna número 2 a la vila d’Andorra la Vella.

La planta de l’edificació té una forma triangular i la façana és arrodonida seguint l’alineació del carrer de forma corba.

L’obra existent s’adapta a les ordenances vigents.
Es respecten les separacions al carrer i a veïns així com les alçades màximes d’edificació i la resta d’ordenances que la normativa urbanística conté.

Es tracta d’ un habitatge plurifamiliar ja existent, distribuït en set plantes pis.
La reforma de la façana que presentem, corregeix els problemes constructius de la façana actual.

Les actuacions realitzades són:

- Col•locació de dintells i brancals de xapa metàl•lica de ferro per pintar de 6mm de gruix.
- Col•locació d’escopidors de xapa d’alumini de 2mm de gruix amb un goteró format per la mateixa planxa doblegada.
- Col•locació de peces de granit silver White flamejat de 3cm de gruix de la mateixes mides que el marbre Cenia col•locat actualment.
- Les tribunes que sobresurten de la façana es van realitzar amb panells de resina fenòlica imitant la fusta.
- El granit es va col•locar amb un sistema de fixació per façana ventilada mecanitzant les peces de granit horitzontalment en tota la seva llargada i fixant-les als muntants verticals que es fixaran a la façana.