"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Concurs Depuradora a Andorra (Segon Premi)

Concursos


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2001
Concurs Depuradora a Andorra (Segon Premi), Arquitectura (Principat d'Andorra)

Concurs Depuradora a Andorra (Segon Premi)

El projecte és un concurs per a la realització d'una depuradora situada prop de la frontera Hispano-Andorrana, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Té una superfície total de 14.711 m² repartida en diferents elements:

L'objectiu principal d'aquest projecte és crear unes instal.lacions prou capaços d'absorbir la neteja de tota l'aigua que pugui rebre aquest col.lector.

En el projecte, s'han estudiat diferents aspectes:

- La seva funcionalitat.
- La facilitat de construcció.
- La facilitat de conservació i explotació.
- El mínim impacte sobre el riu tant en fase de construcció com d'explotació.
- I el mínim impacte visual sobre el paisatge.

En la fase de construcció, trobem diferents elements que formen el conjunt de la depuradora:

- L'edifici de pretractament amb una superfície de 876,30 m².
- Un reactor biològic amb una superfície de 4.100m ².
- Dos decantadors amb una superfície de 2.340,42 m².
- L'edifici de tractament de fangs amb una superfície de 418,37 m².
- I l'edifici de control, amb una superfície de 395,40 m².

A nivell d'instal.lacions hi ha els equipaments hidràulics necessaris per al correcte funcionament de la depuradora.

Així com el drenatge de pluvials, enllumenat, etc ...

I tot sempre dins de la millor integració i conservació del medi ambient.