"30 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Concurs Orals Parc (Segon Premi)

Concursos


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2008
Concurs Orals Parc (Segon Premi), Arquitectura (Principat d'Andorra)

Concurs Orals Parc (Segon Premi)

Aquest projecte és un conjunt residencial "Orals Parc" situat a la parròquia d'Encamp.

Tres blocs d'habitatges plurifamiliars de 2884,10 m2 de superfície construïda cadascuna, formen un conjunt que pretén conservar un aspecte de paisatgisme, impacte ambiental.

Es proposa convertir el primer bloc per sota de la carretera d'accés a coberta de pissarra.

D'aquesta manera l'espai entre els diferents blocs va resolent el desnivell existent entre el pendent ascendent del carrer i les terazas projectades.

Perquè el conjunt construït adquireixi un caràcter més urbà s'ha destacat la pissarra, com acabat més identificable amb un espai ciutadà.
 

Per a cada un dels tres blocs, les superfícies construïdes estan distribuïdes de la següent manera:

1050,77 m2 d'aparcament en planta soterrani; 230 m2 en planta baixa d'espais comuns, i 534,45 m2 en cadascuna de les plantes 1 ª, 2 ª i àtic.

Es proposa un disseny de les caixes d'escala de manera que incorporin una superfície de pèrgola amb coberta de pissarra.

La ubicació dels edificis es va pensar en forma de bancals seguint la forma del terreny, de manera que es poguessin mantenir com a coberta els jardins.

Això implica que la zona verda considerada com a coberta i jardí és de 11.405,5 m2 en total.