"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Canalització del Marge Esquerre del Riu a Arinsal

Infraestructures


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2000-2003
Canalització del Marge Esquerre del Riu a Arinsal, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Canalització del Marge Esquerre del Riu a Arinsal

Les obres que es desenvolupen en el present projecte són les necessàries per efectuar la canalització del marge esquerre del riu d'Arinsal en el tram des de l'edifici Prat de la Mola fins a l'edifici d'Aina (la Massana).
 
El riu es troba ja canalitzat pel seu marge dret en un tram mitjançant un mur de maçoneria. El projecte que aquí es desenvolupa té per objecte canalitzar el marge esquerre.
 
Els murs que configuren la canalització en el marge esquerre són murs de maçoneria i de formigó i són dividits en dos trams: Mur 1 de 107.2 m de longitud.
 
Aquest mur està situat entre la secció d'aigües amunt sortint de la cantonada de l'edifici, fins unir-se al pont situat aigües avall al pk 107.2 L'alçada màxima d'aquest mur és de 7 m.
 
Mur 2 de 25.45 m de longitud. Aquest mur se situa entre el pont (pk 123.17) i el mur d'escullera situat aigües avall (pk 148.62). L'alçada màxima és de 8,52 m i és de formigó armat.
 

L'obra està situada al costat de la Carretera d'Arinsal (CS Nº410) a l'entrada del poble passat Erts.

El traçat en planta del mur 1 es defineix plantejant una paral · lela a 7 cabells blancs (10.88 m) en el traçat del mur marge dret existent, enllaçant el mur amb l'edifici existent aigües amunt i el pont existent aigües avall.
 
El traçat en planta del mur 2 és una línia recta entre el pont i el mur d'escullera existent aigües avall. Aquest projecte no contempla la canalització del marge dret aigües avall del pont, no canalitzat actualment.
 
La tipologia dels murs és de maçoneria executada amb formigó HM-25 en el mur 1 i de formigó armat en el mur 2.

La coronació dels murs coincideix pràcticament amb la rasant de la carretera, i enllaça amb la cota del tauler del pont.