"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Col.lector General, Aigües Residuals

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2002-2005
Col.lector General, Aigües Residuals, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Col.lector General, Aigües Residuals

El projecte defineix el traçat d'un col·lector de tub de doble paret amb pous de registre en un tram de 1569.96 metres.

La traça es desenvolupa per dins de la llera del riu Gran Valira. Es connecta amb el col.lector general que finalitza just aigües amunt del pont que accedeix a les Bordes del Jaile, i intercepta tots els desguassos residuals que aboquen actualment al riu, comunals i privats, finalitzant aquesta fase del projecte just aigües avall del pont de Fontaneda.

El projecte també ens defineix algunes mesures de restauració ambiental del riu. Per al col.lector: Tub de PEAD diàmetre 800/678 mm de la casa ECOPAL envoltat d'un dau de formigó armat de 1.30x1.30 m, amb 34 pous de registre i cinc pous amb sobreeixidor. Per a la restauració del riu:
 
El dau de formigó queda recobert per una escullera vegetada o de formigó en els trams que no queda enterrat.

Aquesta escullera permet el pas dels tècnics de manteniment, que accediran al col.lector per escales metàl.liques o per accessos naturals.
 

Vegetació de talussos amb xarxa de poliamida fixada i hidro-sembra. Plantació pollancres, avellaners, bedolls, salzes i freixes.

El col · lector és un tub que en secció soterrada queda farcit fins a enrasar amb la llera del riu. Es va realitzar amb escullera formigonada. Es va demolir el canal de reg d'entrada de la Valireta, per tornar a refer posteriorment.
 
Es va realitzar un camí paral · lel al col · lector, de 3 m d'ample al llarg de tota la traça, que es retiraria un cop finalitzada l'obra. Les excavacions van ser en terreny granular i en roca, excavable amb picón.
 
En totes les excavacions cal preveure esgotament d'aigua. El traçat té un pendent variable entre 1% i el 4%. Els pous s'han previst d'anells prefabricats de 120 cm de diàmetre interior i con superior amb entrada de 65 cm de diàmetre interior, envoltat per un massís de formigó en massa amb forma hidrodinàmica aplacat amb pedra.