"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Desviació a Encamp Rotonda Enllaç C.G. núm. 2 - Zona Mirador

Infraestructures


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2002-2006
Desviació a Encamp Rotonda Enllaç C.G. núm. 2 - Zona Mirador, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Desviació a Encamp Rotonda Enllaç C.G. núm. 2 - Zona Mirador

Aquest projecte s'ha desenvolupat per donar solució a la connexió de la variant d'Encamp amb la CG núm. 2 a la zona del Mirador d'Encamp.
 
En aquest sentit cal esmentar com a antecedents immediats els projectes: de desviació d'Encamp, 1 ª Fase: Zona Mirador d'Encamp, redactat per Engitec a l'abril de 1996.
 
La 2 ª Fase de l'obra ve a ser executada per Trebisa i dirigida per Engitec finalitzant al novembre de 1998.
 
I després de les dues fases prèvies, L'empresa es van iniciar les obres corresponents al projecte que es presenta a continuació.

Correspon a la 3a Fase de la desviació d'Encamp i com a solució la connexió de la variant amb l'actual Carretera General número 2 mitjançant una rotonda que permeti tots els moviments possibles.

La solució desenvolupada permet tots aquests moviments passant per la rotonda. Permet el moviment directe Escaldes-Canillo mitjançant un carril segregat segons les indicacions de l'agència de mobilitat.
 
La rotonda se situa lleugerament descentrada respecte a la intersecció dels dos eixos. L'encaix de la rotonda s'ha dissenyat intentant fer els moviments el més suau possibles tal i com es veu en els plànols.
 
De la geometria de l'enllaç es dedueix que el moviment indirecte Canillo-Escaldes és el més problemàtic ja es desenvolupa en contraperalte. Per disminuir aquest contraperalte al mínim possible s'ha rebaixat la rotonda de l'ordre de 1,00 m respecte al nivell actual de la carretera.
 
Les voreres són de tres metres d'amplada exceptuant alguns punts concrets on s'ha reduït a 1 m per encaixar els carrils comandes. No obstant això s'ha generat un espai de disponibilitat urbana a la zona del mirador.