"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Desviació de la Massana, Rotonda Pont de Palanques a Pont Arinsal

Infraestructures


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2011
Desviació de la Massana, Rotonda Pont de Palanques a Pont Arinsal, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Desviació de la Massana, Rotonda Pont de Palanques a Pont Arinsal

Aquest projecte es va desenvolupar per tal de definir els treballs associats a la desviació de la Massana, tram 4 fins l'enllaç amb la CG3 I CG4 a la zona del pont d'Arinsal, Parròquia de la Massana.

El projecte defineix 378 metres de vial, dels quals 234 són plataforma entre murs de maçoneria i terraplè, 117 m formen un pont mixt constituït per dos calaixos metàl · lics i llosa superior de formigó armat, i 27 metres són un pont prefabricat de bigues pretensades de cant estricte total de 65 cm.

La part d'execució més immediata es correspon amb el pont prefabricat de bigues que és la part que va donar accés a l'aparcament en construcció de la Farrera Negra.

A l'alçada del torrent, es va iniciar el pont mixt per poder creuar el riu i passar per sobre de les bordes del Turet i de Casa Vidal.

Per enllaçar amb el pont d'Arinsal, es van executar els últims 27 metres amb el sistema de pont llosa, constituït per bigues pretensades de cantell 60 cm envoltades de formigó armat, recolzades sobre un mur al marge dret i una biga amb pilars al marge esquerre .

L'obra es pot dividir en tres parts diferenciades:
PK 0 +000 al PK 0 +234.62: Plataforma limitada per murs de maçoneria a banda i banda en els trams que la rasant es desenganxa del terreny, i muret de tancament a les zones que la traça és en petit desmunt a nivell amb el terreny actual.

PK 0 +234.62 al PK 0 +351.62: Tram en pont mixt recolzat sobre quatre línies de pilars de formigó armat.

Posició de piles i cap ponts CP-1: Pk 0 +351.62 / P-1: Pk 0 +331.62 / P-2: Pk 0 +306.62 / P-3: Pk 0 +281.62 / P-4: Pk 0 +258.12 / CP-2: Pk 0 +234.62. Entre CP-1 ia l'alçada de la borda de Casa Vidal es construeix un mur de canalització en maçoneria a mig aire entre el pont i el riu.

PK 0 +351.62 al PK 0 +378.08 Tram d'enllaç entre el pont mixt i CG3. Consisteix en un pont llosa amb bigues prefabricades de 60 cm de cantell envoltades per formigó armat, constituint un cant de 65 cm.

Les bigues recolzades sobre un mur micro pilotar el marge dret, i sobre una biga suportada per pilars al marge esquerre.