"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Desviació de la Massana, Tram 4 - Fase 1

Infraestructures


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2004-2007
Desviació de la Massana, Tram 4 - Fase 1, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Desviació de la Massana, Tram 4 - Fase 1

L'obra està situada al poble de la Massana. El P.K. 0 +378 es situa en el límit amb el pont de la CG3 sobre el riu d'Arinsal davant del nou telecabina, i el PK 0 +000 es situa al costat del pont de Palanques i l'edifici actual d'Andorra Telecom.

Aquest projecte es va desenvolupar per tal de definir els treballs associats a la "Desviació de la Massana, 4ª Tram: des de la rotonda a la zona del pont de palanques fins l'enllaç amb la CG3 I CG4 a la zona del pont d'Arinsal" parròquia de la Massana.

El projecte defineix 378 metres de vial, dels quals 234 són plataforma entre murs de maçoneria i terraplè, 117 metres són un pont mixt constituït per dos calaixos metàl · lics i llosa superior de formigó armat, i 27 metres són un pont prefabricat de bigues pretensades de cant estricte total de 65 cm.

La part d'execució més immediata es correspon amb el pont prefabricat de bigues que és la part que va donar accés a l'aparcament en construcció de la "Farrera Negra".

El projecte també defineix una calçada de rodament de 11,00 metres d'ample més sobre amples en les corbes i dues voreres de 2,00 metres cadascuna, excepte del tram final que al marge dret la vorera redueix l'ample a 1,00 metre.

L'amplada mitjana total és de 15,00 metres.

El tram s'inicia al costat del pont de Palanques i discorre pel marge esquerre paral.lel al riu.
A l'alçada del torrent, s'inicia el pont mixt per poder creuar el riu i passar per sobre de les bordes del Turet i de Casa Vidal.

Aquesta part de traçat discorre pràcticament paral · lela al nou edifici de La Farrera Negra.

Per enllaçar amb el pont d'Arinsal, es van executar els últims 27 metres amb el sistema de pont llosa, constituït per bigues pretensades de cantell 60 cm envoltades de formigó armat, recolzades sobre un mur al marge dret i una biga amb pilars al marge esquerre.