"30 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Desviació de Sant Julià de Lòria: Tram entre Enllaç E2 i el pont de connexió amb la CG1

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria


Data: 2020
Desviació de Sant Julià de Lòria: Tram entre Enllaç E2 i el pont de connexió amb la CG1, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Desviació de Sant Julià de Lòria: Tram entre Enllaç E2 i el pont de connexió amb la CG1

Aquest projecte té com a objecte la construcció de la nova desviació de la CG1, al marge dret del riu Valira, entre el nus de Fontaneda i el pont del Carrer Isidre Valls a Sant Julià de Lòria.

En aquest tram el vial té una amplada de 15 metres i 332 metres de longitud. La calçada tindrà 2 carrils de baixada, un altre d’estacionament i un carril bici. El vial, en aquest tram discurreix gran part sobre un terraplè contingut a banda i banda pels nous murs. Els primers 180 metres, els murs de formigó armat estan fonamentats amb micropilots.

La excavació s’ha realitzat en terreny compacte, menys en un tram on el traçat intersecta amb el peu de la muntanya on s’ha tingut d’excavar amb martell mecànic. El talús de penya s’ha cobert amb un malla metàl·lica per evitar la caiguda de pedres a la calçada.

Més al Nord, en el vessant s’han disposat de dues barreres dinàmiques d’una longitud total de 170 metres, per a retenir la caiguda de blocs.

Sota el vial, s’ha previst dels serveis corresponents a aigua (potable, pluvials i residuals) , electricitat, comunicació. També s’ha disposat d’una línia de líquids hidrocarburats com a previsió de la construcció del túnel carretera amunt.

S’han restablert els accessos a les parcel·les veïnes amb murs de maçoneria.

Les voravies estan pavimentades amb aglomerat bituminós, disposen d’enllumenat i barrera de seguretat.