"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eix de la C.G. núm. 3, Tram Sortida Escaldes-Túnel Artificial

Infraestructures


Lloc:

Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra)


Data: 2000-2002
Eix de la C.G. núm. 3, Tram Sortida Escaldes-Túnel Artificial, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eix de la C.G. núm. 3, Tram Sortida Escaldes-Túnel Artificial

La solució base consisteix en un viaducte a la sortida del túnel. Es pretén eliminar els principals inconvenients detectats i les dificultats de construcció associades a l'excavació sota nivell freàtic.

També les afeccions a la circulació durant l'execució de les obres, la pèrdua d'espai urbà susceptible de ser destinat a altres usos i el rebuig de la infraestructura existent.
 
En el procés constructiu, es té en compte que els carrils subterranis del carrer de la Unió tenen un punt sota la rotonda, que es trobaria sota nivell freàtic.
 
Això afectaria a l'excavació i a l'estructura però també cal preveure una estació de bombeig i un sistema de seguretat perquè, en cas de pluges importants quedi automàticament prohibit l'accés.

En qualsevol cas s'adopta un risc de quedar fora de servei durant certs períodes de temps. Aquest punt pot suposar greus problemes en la circulació i mobilitat viària de la zona.
 

Per solucionar aquests problemes es proposa substituir el pas permés per un viaducte mantenint la rotonda actual en la seva situació.
 
Amb la construcció del viaducte s'eliminen els inconvenients esmentats al punt anterior. Aquest viaducte permet amb aquesta solució, que a més es guanyi un espai urbà que de l'altre manera no existiria.
 
Per eliminar el problema base, la solució consisteix en un viaducte a la sortida del túnel del Grau de la Sabata, que permet passar per sobre del c/ Dr Mitjavila i anar a enllaçar amb la rotonda situada a la cruïlla entre el c/ de la Unió i el c/ Consell d'Europa.
 
A més, al c/ Consell d'Europa hi hauria dos carrils centrals que passarien enterrats per sota de la rotonda, mentre que dos carrils laterals permetrien entrar a la rotonda i enllaçar amb els carrils laterals del carrer de la Unió.