"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixampla i Rectificació C.G. núm. 3 Tram. Serra de Honor

Infraestructures


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2003-2007
Eixampla i Rectificació C.G. núm. 3 Tram. Serra de Honor, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixampla i Rectificació C.G. núm. 3 Tram. Serra de Honor

El projecte general consisteix en l'eixamplament de la CG3 des del PK 6 +290 fins al PK 6 +530. En aquesta fase es realitza el tram des del PK 6 +430 fins al PK 6 +525.

Les obres més significatives són les següents: PK 6 +495 al PK 6 +525 Mur de formigó armat ancorat d'aprox. 8,5 m d'alçada. PK 6 +425 al PK 6 +465 Mur de maçoneria de aprox. 3,3 m alçada.

Les obres consisteixen, bàsicament, a l'eixample de la CG3 en un tram de 100 metres, amb l'execució del mur de maçoneria i el mur de formigó armat ancorat.

Els diferents treballs realitzats són:-Enderroc de caseta existent. -Excavació en terreny compacte / roca a la zona del mur de formigó armat. -Execució de mur de formigó, ancoratges i emplenat de murs.

Acabats de voreres i paviments a la zona del mur ancorat .- Excavació en terreny compacte / roca a la zona del mur de maçoneria.

Execució dels mur de maçoneria i emplenat el extradós de murs. -Acabats de voreres i paviments a la zona del mur de maçoneria.

Es va aplicar la norma de "Estructures d'Acer en Edificació" NBE EA-95 i també la "Instrucció de Formigó Estructural" EHE-08.