"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixample i Rectificació, C.G. 2 Tram Roc de Sant Miquel a Soldeu

Infraestructures


Lloc:

Canillo (Principat d'Andorra)


Data: 2005-2008
Eixample i Rectificació, C.G. 2 Tram Roc de Sant Miquel a Soldeu, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixample i Rectificació, C.G. 2 Tram Roc de Sant Miquel a Soldeu

L'actual Crta Gral Núm 2 des del Roc de Sant Miquel a Soldeu, presenta un traçat millorable en els següents aspectes: traçat irregular en punts angulosos que resten visibilitat i un tram de fort pendent des del pont d'Incles a Soldeu.

Corba de traçat irregular amb un radi aproximat R = 50 que juntament amb un estrenyiment de la calçada a 5,75 m la altura del pont dificulta l'encreuament d'autocars o vehicles llargs en ​​aquest punt.

El tram, de dos carrils: un de baixada i un de pujada, permet, amb relativa facilitat ampliar l'calçada a quatre carrils. El traçat s'ha dissenyat intentant respectar els següents aspectes:

Durant els primers 500 metres es conserva la rasant en el possible donada la gran quantitat d'edificacions que hi ha al costat de la carretera.

A partir d'aquest punt es distribueix el desnivell a guanyar en tota la longitud possible per limitar el pendent a un valor prudent en el tram de corba. El pendent d'aquest tram ha quedat en 4,27%.

La longitud total del tram és aproximadament de 1100 m.
El projecte consisteix en l'eixample i rectificació de la Crta Gral Núm 2 entre aquests dos punts. La longitud total del tram és de 1100 m.

D'aquest punt fins al PK 0 +980, la nova rasant s'aixeca notablement respecte a l'actual arribant a un màxim de +4.13 m en Pk 0 +800. En Pk 0 +980 es torna a trobar la rasant actual.

L'única carretera secundària interceptada al llarg del tram de carretera estudiat és la carretera secundària de la vall d'Incles.
L'enllaç amb aquesta carretera s'ha dissenyat amb el criteri de reposició de l'enllaç actual.

No obstant això s'han reposat tots els accessos a les propietats confrontants afectades pel nou traçat.

La plataforma té una amplada mínima de 20 m al qual se sumen els sobreamples corresponents en els trams en corba. Els peralts són d'un 2% en totes les corbes a excepció de la corba d'Incles on s'ha incrementar el peralt en un 3%.