"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixample i rectificació de la C.G.2 i modifiació de la cruïlla a l'alçada de Gasopas - Fase 1

Infraestructures


Lloc:

Pas de la Casa, Encamp


Data: 2013-2014
Eixample i rectificació de la C.G.2 i modifiació de la cruïlla a l'alçada de Gasopas - Fase 1, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixample i rectificació de la C.G.2 i modifiació de la cruïlla a l'alçada de Gasopas - Fase 1

Aquest projecte s'ha desenvolupat per donar solució a la connexió de la Carretera General número 2 amb el carrer de Sant Jordi d’entrada al Pas de la Casa, davant de la benzinera de Gasopas. Es modifica la cruïlla existent i a més s’eixampla la carretera general en aquest tram..

Aquesta constitueix la primera fase d’actuació d’eixamplament i rectificació de la carretera, que anirà eixamplant-se en fases posteriors vial avall.
La solució adoptada permet posar ordre a la circulació de la cruïlla i a la circulació generada per la benzineria, alhora que permet tots els moviments i girs possibles. Així, ara es permet entrar o sortir de la benzineria, anant o venint del Port d’Envalira, o de França. Aquest era el punt més problemàtic del projecte, el de donar una solució a l’accés i sortida de la benzineria, que acumula uns pics d’afluència de turismes molt elevades.

La rotonda se situa lleugerament descentrada respecte a l’eix de la carretera general. L’eixamplament de la carretera arriba als 15 metres, el radi de la rotonda és de 19 metres i l’amplada de les voravies a la carretera general i al carrer de Sant Jordi i rotonda és de 3 metres. L'encaix de la rotonda s'ha dissenyat de tal manera que permet realitzar tots els girs possibles en condicions de seguretat i confort. Per eixamplar la cruïlla, s’han tingut de realitzar murs de maçoneria al costat de la vall d’una alçada de fins a 8 metres d’alçada.

El resultat és una millora en l’impacte estètic a la zona de l’enllaç, amb l’urbanització de la rotonda i el seu acabat amb graves. A més, procura una seguretat als vianants i als cotxes, donant continuïtat a la voravia e implantant barreres de seguretat.

Com a actuacions incloses al projecte està la regularització i sembrat del talús existent entre la carretera i el carrer de Sant Jordi, la col·locació d’enllumentat a enllaç i la implantació d’un panell de informació en el carril ascendent.