"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixample i rectificació de la C.G. núm.3 de les Mines de Llorts, fins primer edifici costat esquerre - Fase 1

Infraestructures


Lloc:

Ordino


Data: 2014-2016
Eixample i rectificació de la C.G. núm.3 de les Mines de Llorts, fins primer edifici costat esquerre - Fase 1, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixample i rectificació de la C.G. núm.3 de les Mines de Llorts, fins primer edifici costat esquerre - Fase 1

En un principi aquest tram de carretera tenia una amplada de 7 metres, amb aquesta obra s’ha fet possible passar a tenir 15 metres d’amplada de plataforma viària. A més, aquest nou traçat és més suau, i s’ha eliminat una corba tancada que es trobava al mig del tram. Per encabir-ho, s’ha hagut d’excavar el talús de la muntanya i terraplenar una franja de la zona de prats existent al costat riu, i construint murs de maçoneria a cada banda del nou tram.

L’augmentar l’amplada de la carretera, ha facilitat que es puguin encabir no només dos amples carrils de trànsit rodat, sinó també dos carrils bici i amples vorals en sengles sentits de la circulació. En el costat del riu, el voral té les funcions de pas de vianants i es troba protegit del carril descendent per una barrera de seguretat amb acabat de fusta.

Pel que fa a la zona de l’accés a les Mines, les voravies existents als dos costats de la calçada s’han restaurat, i els murs de pedra seca allà existents s’han reconstruït amb la mateixa pedra, respectant la seva estètica original. Les remodelacions han continuat als accessos a les parcel·les adjacents, que han estat també refets amb murs de pedra.
Sobre els murs de maçoneria de la carretera, que tenen una alçada de fins a 5 metres, s’han col·locat barreres de seguretat: baranes metàl·liques al costat riu i barreres de fusta costat muntanya.

Amb les obres d’eixamplament ha estat necessari realitzar el sistema de drenatge de l’aigua de pluja e implantar la nova senyalització viaria. A més, s’ha pavimentat part del ferm existent per a portar-lo a la rasant definitiva.
Finalment, als prats i talussos afectats per l’obres, s’ha portat a terme una restauració vegetal amb l’objecte de conservar el seu estat original.