"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixample i rectificació de la CG3, Av. del Través

Infraestructures


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2014
Eixample i rectificació de la CG3, Av. del Través, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixample i rectificació de la CG3, Av. del Través

El present projecte es refereix a l’execució de les obres de “Eixample i rectificació de la CG3 des de el PK 6+290 al PK 6+530 Av. Del Través” FASE I, Parròquia de La Massana i servir de base per a l’execució de les obres corresponents.

El projecte general preveu l’eixample de la CG3 des de el PK 6+290 fins al PK 6+530. En aquesta fase es treballa el tram des de el PK 6+430 fins al PK 6+525.

Les obres més significatives a realitzar son les següents:
PK 6+495 al PK 6+525 Mur de formigó armat ancorat de aprox. 8,5 m d’alçada.
PK 6+425 al PK 6+465 Mur de maçoneria de aprox. 3,3 m alçada

Les obres consisteixen, bàsicament, en l’eixample de la CG3 en un tram de 100 m, amb la execució del mur de maçoneria i el mur de formigó armat ancorat.