"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Enllaç Toulouse Tunel dos Valires, Fase III

Infraestructures


Lloc:

Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra)


Data: 2007-2012
Enllaç Toulouse Tunel dos Valires, Fase III, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Enllaç Toulouse Tunel dos Valires, Fase III

Aquest projecte neix amb la voluntat de donar solució a l'enllaç del túnel dels Dos Valires (referenciat al pla sectorial de noves infraestructures com túnel del Solà d'Engordany) amb la CG2 entre els nuclis d'Escaldes i Encamp.
El projecte afecta la CG2 en una longitud de 485.96 m aproximadament entre els PK 3 +100 i 3 +600 a la zona compresa entre l'estació de FEDA i el canal del sobreeixidor del llac d'Engolasters.
El pla va tenir en compte en la seva primera fase (2003-2008) la realització del túnel del Solà d'Engordany i dels seus dos enllaços E7: enllaç amb la ctra. integral número 3 a la vall del Valira del Nord. I E8: Enllaç amb la ctra. general 2 a la vall del Valira d'Orient. Avantprojecte i projecte del túnel del Solà d'Engordany, redactat per la UTE INGEOTEC SA-GRUP SIGMA 99 al setembre 2003: defineix el traçat de l'enllaç tant en planta com en alçat.
L'enllaç es resol de forma resumida amb dues rotondes i tres viaductes sobre el riu Valira d'Orient. La primera rotonda se situa al mateix nivell que la CG2 actual per facilitar els accessos als vials que actualment conflueixen en la CG2 en aquest punt juntament amb un nou vial que accedeix al marge dret del riu mitjançant un primer viaducte. Aquesta rotonda presenta un radi interior de 9.00 m i una amplada de plataforma de 10.50 m habilitat en dos carrils de 4,50 m i una vorera exterior de 1,50 m d'ample.
La segona rotonda se situa elevada sobre la primera i permet els moviments associats als accessos al túnel dels dos Valires. La rotonda presenta un radi interior de 20,00 m i una amplada de plataforma de 11,50 m habilitats en barrera de protecció 0,75 m mes voral de 0.25 m, més dos carrils de 4,50 m, més vorera exterior de 1,50 m.