"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Reforma i Ampliació Accés Rodat per a Habitatge Unifamiliar

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2010
Reforma i Ampliació Accés Rodat per a Habitatge Unifamiliar, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Reforma i Ampliació Accés Rodat per a Habitatge Unifamiliar

La parcel.la on es realitza el projecte està situada a la Ctra de la Peguera, Aixirivall, Sant Julià de Lòria.

Té una forma irregular, una superfície de 15.987 m2 i un desnivell mitjà del 10,7%. Actualment hi ha un xalet a la parcel · la.

El projecte consisteix en la millora del traçat del vial interior d'accés a l'habitatge per disminuir el seu pendent actual, modificant el seu traçat. Les obres van afectar les instal · lacions i canvi de paviment.

Es va col.locar també una tanca de protecció a la vora del vial.

A la via pública es va condicionar la vorera per construir un mur de sosteniment en el límit d'edificació. L'accés a la parcel.la es realitza per una entrada a la zona nord-oest de la parcel.la, que dóna a la Carretera de la Peguera. El pendent mitjà de la rampa d'accés és del 12%.

Es respecten les pendents màximes, els radis de curvatura i l'aterrassament del terreny.

Criteris constructius:

- Moviment de terres: per mitjans mecànics fins a la cota adequada.
- Paviment: asfalt.
- Estructura: sobre mur de maçoneria.
- Serralleria: tanca de protecció de ferro i barreres de protecció tipus T-18.
- Infraestructures: aprofitant el nou traçat es van enterrar les escomeses d'aigua, electricitat i telecomunicacions pel mateix traçat del vial.
- Desaigües: xarxes independents de recollida d'aigua residual i pluvial mitjançant canonades subterrànies.
- Sistema de recuperació de les aigües pluvials netes mitjançant un dipòsit subterrani de 50 m3 i equip adequat per al reg dels jardins.
- Instal.lació elèctrica: el vial disposa d'un sistema d'enllumenat solar autònom, consisteix en una lluminària de tipus leds, un mòdul fotovoltaic incorporat a la part alta de la columna, una bateria i un sistema de control.
- Jardineria: condicionament paisatgístic de l'interior de la parcel.la.