"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Rotonda Caldea Cruïlla - Josep Viladomat i Esteve Albert

Infraestructures


Lloc:

Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra)


Data: 2008
Rotonda Caldea Cruïlla - Josep Viladomat i Esteve Albert, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Rotonda Caldea Cruïlla - Josep Viladomat i Esteve Albert

L'obra està situada a la intersecció dels carrers Josep Viladomat i carrer Esteve Albert a la parròquia d'Escaldes-Engordany.

El projecte consisteix en el disseny d'una rotonda de gir.
La rotonda s'ha dissenyat amb un radi exterior de 4,00 m distribuïts en 3,00 m de zona pavimentat i 1 m de paviment de llambordes remuntables segons indicacions del Ministeri d'Ordenament Territorial i Medi Ambient.

El carril giratori és de 7,00 m d'ample permeten en canvi de sentit de qualsevol tipus de vehicle.

Les illetes secundàries s'han dissenyat de paviment de llamborda remuntable i pintura.

La rotonda se situa centrada respecte a la intersecció dels carrers.

Al costat de la construcció de la rotonda també es va realitzar una escomesa d'enllumenat a l'illa principal.

Així mateix, la tipologia de senyalització vertical s'ha convingut amb els Serveis Tècnics del Ministeri d'Ordenament Territorial i Medi Ambient.

Per a l'execució de l'obra, definició dels materials, qualitat dels mateixos i forma de mesurament es van seguir les dades del "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts" de 1975 del MOPU, espanyol i també la "Instrucció de formigó estructural "EHE.
 
Van ser necessaris tot un seguit d'elements com: l'energia elèctrica i aigua necessàries per dur a terme els treballs.

Igual que el correcte enllumenat de l'obra i per la seva correcta senyalització, mentre van durar els treballs.