"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Rotonda Cruïlla de la C.G.3 amb la C.S. 335, Aldosa

Infraestructures


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2008
Rotonda Cruïlla de la C.G.3 amb la C.S. 335, Aldosa, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Rotonda Cruïlla de la C.G.3 amb la C.S. 335, Aldosa

Aquest projecte s'ha desenvolupat per millorar i embellir la CG3 al tram Pont de Giberga Urb Clota Verda i donar solució a la connexió d'aquesta amb la carretera secundària 335 de Aldosa i de la cruïlla Urb Clota Verda.
 
La solució desenvolupada permet tots els moviments mitjançant la construcció d'una rotonda. S'ha basat en una secció de rotonda tipus, per facilitar el pas dels vianants i vehicles.

El projecte consisteix en el disseny de dues rotondes de gir en la intersecció de la CG3 amb la CS 335 de Aldosa i encreuament Urb Clota verda i la millora en el disseny de la senyalització horitzontal i vertical de la CG3.

Les rotondes s'han dissenyat amb un radi exterior de 5,00 m distribuïts en quatre metres de zona enjardinada i un metres de paviment de llambordes remuntable i l'altra amb un radi exterior de 3,70 m distribuïts en 2,70 m de zona enjardinada i 1 m de paviment de llamborda remuntable.

El carril giratori és de 7,00 m d'ample permet un canvi de sentit de qualsevol tipus de vehicle. Les rotondes estan situades centrades respecte a la intersecció dels dos eixos.

A la rotonda de la aldosa l'eix de la CG3 presenta una alineació recta amb un pendent aproximat de l'1% i del 3,8 aprox. en la de la Clota Verda.

D'altra banda l'eix de la CS.335 arriba a la rotonda perpendicularment a la CG3, amb pendent aproximada del 1% i l'eix de la carretera de la Urb Clota Verda amb un pendent aproximat del 1.5%.

El projecte inclou una escomesa d'enllumenat a l'illa principal i la instal · lació del reg a les zones enjardinades.

Així mateix la tipologia de senyalització vertical s'ha convingut amb els serveis tècnics del Ministeri d'Ordenament Territorial i Medi Ambient i l'Agència de Mobilitat.