"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Rotonda de Gir a la C.G. núm. 1, Zona Frontera Espanyola

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2001-2004
Rotonda de Gir a la C.G. núm. 1, Zona Frontera Espanyola, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Rotonda de Gir a la C.G. núm. 1, Zona Frontera Espanyola

L'antecedent immediat és el projecte "Rotonda de gir a la crta. Gral. N. 1", situada entre els PK 9 +807,913 i PK 9 +878,215 de l'actual carretera, zona de la frontera espanyola parròquia de Sant Julià de Lòria.
 
Aquest projecte es desenvolupa com modificat de l'anterior respectant el conjunt dels condicionants, però desplaçant lleugerament el centre de la rotonda cap al nucli urbà de Sant Julià de Lòria.

La rotonda permet el canvi de sentit als vehicles uns metres abans d'arribar a la frontera, moviment que fins ara no era permès. No obstant això facilita l'accés a les propietats privades confrontants a la zona fronterera.

No obstant això s'ha inclòs el projecte d'enllumenat públic des de la frontera espanyola fins al nucli urbà de Sant Julià de Lòria així com la substitució dels paviments de les voreres per un paviment de formigó bituminós si bé aquest últim no s'inclou en el projecte.

La rotonda se situa centrada sobre l'eix de l'actual Ctra Gral Núm 1 en una zona de Clotoide de paràmetre A=132. L'eix de la nova plataforma coincideix amb l'eix actual.
 
Els pendents longitudinals oscil·len entre el 2.3% al costat Sud i el 3.93% al Nord.

El radi interior de la rotonda és de 10 mi l'exterior de 18 m. Aquests vuit metres es distribueixen en 0,85 m de voral exterior, 3.15 m del carril exterior, 3.65 m del carril interior i un voral interior de 0,35 m.

Els radis interiors d'accés i sortida de la rotonda en sentit Sant Julià-Frontera són de 30,00 m mentre que els associats al sentit frotera-Sant Julià són de 40,85 m.
 
Els enllaços amb la carretera existent garanteixen la transició cap a la secció tipus de l'actual Ctra Gral Núm 1 amb dos carrils de 3.15 en direcció Andorra i un de tres i un altre de 3.10 en direcció a Espanya.

Tots dos sentits de circulació tenen un voral de 0,85 m que facilita la circulació dels ciclistes.