"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Rotonda de Gir, Zona Cruïlla de la C.G. núm. 1 amb la C.S. de Bixessarri

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2004-2005
Rotonda de Gir, Zona Cruïlla de la C.G. núm. 1 amb la C.S. de Bixessarri, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Rotonda de Gir, Zona Cruïlla de la C.G. núm. 1 amb la C.S. de Bixessarri

Aquest projecte fa referència a la "Rotonda de gir a la Crta Gral núm. 1, zona de Bixessarri, Parròquia de Sant Julià de Lòria.
 
Aquesta rotonda es va realitzar com a solució als problemes de trànsit, permetent el canvi de sentit als vehicles, una circulació més fluida i l'accés al poble de Bixessarri entre altres de la mateixa zona.

Inclou el projecte d'enllumenat públic des de l'entrada a la parròquia fins al nucli urbà de Sant Julià de Lòria així com la substitució dels paviments de les voreres per un paviment de formigó bituminós si bé aquest últim no s'inclou en el projecte.

La rotonda se situa centrada sobre l'eix de l'actual Crta Gral Num 1 en una zona de Clotoide de paràmetre A = 132. L'eix de la nova plataforma coincideix amb l'eix actual. Els pendents longitudinals oscil · len entre el 2.3% al costat Sud i el 3.93% al Nord.

Els radis interiors d'accés i sortida de la rotonda en sentit Sant Julià són de 30,00 m mentre que els associats al sentit contrari són de 40,85 m.

Els enllaços amb la carretera existent garanteixen la transició cap a la secció tipus de l'actual Crta Gral Num 1 amb dos carrils de 3,15 en direcció Andorra i un de 3 i un altre de 3,10 en direcció Sant Julià.

Tots dos sentits de circulació tenen un Arcen de 0.85 m que facilita la circulació dels ciclistes. Els sentits estan separats per doble línia contínua separada 12,20 m aproximadament.

El vial d'accés a la propietat privada presenta un radi interior de 28,45 m. a l'entrada cap a la propietat i de 10,45 ma la sortida cap a la carretera.

Els carrils són de quatre metres d'ample sense voral.