"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Rotonda Enllaç de la C.G. núm. 2 amb la C.S. dels Cortals

Infraestructures


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2002-2006
Rotonda Enllaç de la C.G. núm. 2 amb la C.S. dels Cortals, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Rotonda Enllaç de la C.G. núm. 2 amb la C.S. dels Cortals

Aquest projecte s'ha desenvolupat per donar solució a la connexió de la Carretera Gral Núm 2 amb la carretera secundària dels Cortals d'Encamp juntament amb els accessos al pàrquing del Funicamp.
 
La solució desenvolupada permet tots els moviments mitjançant la construcció d'una rotonda. La solució adoptada s'ha basat en la rotonda provisional existent, respectant aproximadament la geometria actual i introduint les pomes intermèdies que s'han cregut convenients per facilitar el pas dels veïns i esquiadors que es dirigeixen al Funicamp.
 
La rotonda s'ha dissenyat amb un radi interior de 5.80 m distribuïts en 4.80 m de zona elevada enjardinada i 1 m de paviment de llambordes remuntable segons indicacions de l'Hble. Comú d'Encamp.

El carril giratori és de 6.5 m d'ample permeten en canvi de sentit de qualsevol tipus de vehicle. Les pomes sequndàries han dissenyat respectant l'ample d'1 m de paviment de llamborda remuntable i introduint una zona enjardinada interior a baixa altura.

La rotonda se situa centrada respecte a la intersecció dels dos eixos. En aquesta zona, l'eix de la CG2 presenta una alineació recta amb un pendent aproximat del 5%.

D'altra banda tenim l'eix de la CS.220 que arriba fins a la rotonda perpendicularment a la CG2, amb pendent pronunciada del 7,9% i amb una alineació corba a esquerres de ràdio 25,00 m.

Per aquest motiu, i tenint present la manca de visibilitat dels vehicles que arriben a la cruïlla per aquesta carretera, s'ha substituït l'habitual "cedeixi el pas" d'accés a rotonda per un STOP.

Els accessos al pàrquing del Funicamp s'han respectat íntegrament d'acord amb les indicacions del Comú.

En el projecte apareixen tots els acabats convinguts amb els serveis tècnics, incloent una escomesa d'enllumenat a l'illa principal i la instal · lació del reg en les illetes d'enjardinament.