"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Urbanització a la Zona del Tremat

Infraestructures


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2011
Urbanització a la Zona del Tremat, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Urbanització a la Zona del Tremat

El projecte consisteix, en l'ampliació i modificació dels carrers Tremat i Sant Miquel. Al carrer del Tremat s'ha modificat el traçat, disminuint el pendent i modificant la seva funcionalitat a trànsit rodat, que fins ara, era únicament vianants.

Al c / de Sant Miquel: voreres d'amplades variables i un carrer sense sortida, retallant la seva longitud i connexió amb el carrer del Tremat.

El projecte també contempla la restauració del carrer de la Calzinera segons les especificacions de l'Hble. Comú d'Encamp. La superfície d'ocupació de vial, incloent les c / del Tremat, Sant Miquel i la Calzinera és d'aproximadament 2140 metres quadrats.

Les obres van afectar els serveis existents dels carrers i es va aprofitar per renovar tots els serveis públics: (potable, residuals, pluvial, nacional, Andorra Telecom, etc.)

Les característiques dels serveis són les següents:-Pel que fa als serveis de potable, residuals, pluvials i enllumenat el projecte preveu les característiques del "Projecte Constructiu de Serveis i Embelliment a la Zona del Tremat."

Els serveis d'Andorra Telecom, han estat incorporats al projecte, igual que els serveis de FEDA.

Moviment de terres: Per mitjans manuals o mecànics fins a la cota adequada. Paviment: els materials per a urbanitzar els carrers Tremat i Sant Miquel, en calçada van ser: paviment bituminós de 15 cm amb franges transversals de granit de 30 cm cada 5 metres aproximadament i al carrer de la Calzinera paviment de pedra granítica irregular amb una franja de granit central de 30 cm.

Als carrers Tremat i Sant Miquel, en voreres trobem paviment bituminós de 6 cm amb franges de granit de 30 cm cada 5 metres i paviment pedra granítica irregular en zones molt concretes del carrer del Tremat.

Estructura: sobre mur de formigó i murs de pedra. Serralleria: baranes i portes de forja. I finalment pel que fa a infraestructures: es va aprofitar el nou traçat, i es van enterrar les escomeses d'aigua potable, residuals, pluvials, nacional, Andorra Telecom, etc ...