"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Viaducte sobre el Riu Ariège

Infraestructures


Lloc:

Canillo (Principat d'Andorra)


Data: 2001
Viaducte sobre el Riu Ariège, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Viaducte sobre el Riu Ariège

El projecte del Túnel d'Envalira i accessos contempla el poder superar el Riu Ariège i arribar a connectar amb la carretera N22 francesa, un viaducte de 222 m de longitud distribuïts en 6 obertures (els 2 dels extrems de 31 m, i els 4 centrals de 40 m) i 11 m d'ample de tauler, tot en corba amb un radi de 350 m.

El viaducte consisteix en un tauler mixt, piles formigonades in situ, i fonamentació profunda mitjançant un sistema de pilotatge. Les fonamentacions superficials es van plantejar amb sabates convencionals. Tant l'estrep 1 com el 2 tenen una fonamentació profunda amb pilots.

En est projecte es planteja una nova tipologia de viaducte, pels següents motius: un viaducte de les característiques del projecte original requereix un termini d'execució bastant llarg, fet que va obligar a executar el projecte en dues temporades, ja que una sola temporada d'estiu no va permetre l'inici i finalització de totes les unitats d'obra.

El projecte pertany a territori francès, sobre el qual se situa el 80% de l'estructura que ens ocupa.

Les condicions climàtiques tan canviants que hi ha al Pas de la Casa (els treballs del viaducte es realitzarien a cota 2000) fins i tot en temporada d'estiu (al Pas de la Casa pot haver canvis de temperatura considerables en unes poques hores) influirien sens dubte , en la qualitat de l'estructura a executar, ja que aquesta es hormigonó in situ pràcticament íntegrament.

Hi ha tot un conjunt de treballs que no es poden executar en taller, com són tot el moviment de terres, el tema de fonaments i estreps, el formigonat de la llosa del tauler, i els acabats, però les piles, les llindes i les bigues es poden prefabricar en taller.